2014/11/12

BLOGAREN SARRERA

SARRERA

Nire bloga "IRAKASKUNTZA TEKNOLOGIKOA", baliabide teknologikoei buruz eta hauek     hezkuntza munduan eskaintzen dituzten aukera desberdiei buruzkoa izango da. Teknologia elementu hauen funtzionamenduari buruzko informazioa eskainiz eta partekatuz,etekin handia atera ahal izango diegu.
IKASKUNTZA GURPILAK (Informazioaren Gizartea)

NOTAK & LABURPENA:


Laburpena eta notak bateratu ditugu; honen arrazoia, testuaren informazioa gehiago sintetizatzeko ezinagatik. Hori egin izatekotan, baliozkoa den informazio ugari galduko edo modu ez osatu batean agertuko litzatekelako.

SUPERSTIZIOTIK ZIENTZARA


 1. Konparaketa: hezkuntza eta medikuntzaren artean
 2. Gaur egun hezkuntza zientifikoki erabil daiteke: Ariketa eta teoria desberdinak ezagutzen ditugu (adibidez: zergatik eskolaren porrota).
 3. Horrexegatik munduko mailako teoria eta ariketa hoberenak forgatuta daude.
 4. Ondorio txarrak euki ahal ditu: metodologia eta rutina berbera beti.
 5. XXI. mendetik aurrera  gero eta baliabide gehiago informatika eta internet esker.
 6. Inbestigalari hoberenak dauzkagu: antzinako teoriak ezagutzen, teoriak berriak sortu (porrotak non dauden ezagutzea).
 7. Horrexegatik garrantzitsua da gaur egungo teoriak erabiltzea.


Berrikuntza beti ez da hobekuntza: metodologia tradizional ordezkatu egin da  metodologia berrien ordez eta porrot bat izan da kasu batzuetan. Batzutan poriektu berbera bi zentruetara eramatean, emaitzek desberdinak euki ditu.


KONPROMISUA               
-  Adituen konpromiso zientifikoa eta etikoa egiten dituzten ikerketekin ezinbestekoa da. (Chomsky, 2001)
·         Hezkuntza zientzien arloan ikerlarien adostasuna eta elkarlana beharrezkoa da kalitatezko sistema bat lortzeko; honekin batera, datuen manipulazioa ekiditzeko eta komunitate zientifikoaren prestigioa ez kaltetzeko. (Cummins, 2002)
·         Hezkuntzako profesionalek koherenteak izan behar dira haien diskurtso teorikoaren eta eguneroko praktikaren artean. Modu honetan, inguratzen dien munduarekin konprometituta egongo dira, kritikoak izanez eta hobekuntza ekintza sozialak zein edukatiboak ekarriz. (Giroux, 1990 & Macedo, 1989/1994)
IKASKUNTZA DIALOGIKOAK: IKASKUNTZAREN AZALPEN ZIENTIFIKOA
·         Eskola porrota edo elkarbizitzaren hobekuntza bezalakoak planteatzen dituzten ekintzen emaitza da. (interdiziplinarra)
·     Interakzioa eta komunikazioa hartzen ditu hezkuntzaren oinarrizko faktore bezala.
·         Gaur eguneko informazio eta kultur aniztasunaren gizartearekin erlazionatzen dira ikaskuntza mota honetako teoriak eta kontzeptuak. (Flecha, Gomez & Puigvert, 2001)


FUNDAMENTALISMOA GAINDITZEA
·         Azalpen berrien aurreko erristentzia jarrera gainditzea ezinbestekoa da gelaren egoera hobetzeko eta momentu historikoak hobeto ulertzeko.
·         Hezkuntza mailan, aurretiko teoria eta esperimentazioetan oinarrituta dauden etengabeko aldaketak eta berrikuntzak egitea ezinbestekoa da hobetzeko.
·         Fundamentalismoa, ikaskuntza dialogikoa ez bezala, jadanik iraganean geratu diren irakaskuntza tekniketan oinarrituta dago eta ez dute inolako hobekuntzarik ekartzen.

 1. -Denboraren poderioz familiaren eredu tradizionala aldatu egin da. Gaur egun molde hori haustu da.
 2. -Elkarrizketaren handiagotzea aldarrikatzen da
 3. -Hizkuntza bizitzaren arlo eta egoera ezberdinetan soluzioak eta adostasuna aurkitzeko erdigunea da.
 4. -Aukeren aniztasuna erreflexiboagoak egiten gaitu. Kontuan hartu behar ditugu pertsonek eskaintzen dizkiguten ikuspuntuak.
 5. -Argumentu eta arrazoi gehiagorekin eta askeagoekin erabakiak hartzeko aukera gehiago izango ditugu.
 6. -Adituen informazio gehiago eskatzen dugu. Era askotako pertsona eta adituekin elkarrizketak mantentzea ere nahi ditugu.
 7. -Negoziazioa baztertuz elkarbizitza txarrera egingo du.
 8. -Elkarrizketan oinarritutako erlazioak erabiltzen, ikastetxe eta elkarteen artean, ikaslegoaren ikasketa maila eta familien parte-hartzea handituko du. Hau neska-mutilen interakzioen koordinazioa erraztuz.


 • Komunikazioaren perspektiba
  • Zientzia -> Gizartearekin bat
   • Gidatzen du zelan hobetu irakaskuntzan eta garapenean
  • Gizarte zientziak aztertu:
   • Giza-teoriak
   • Sistema eta gizartearen arteko interakzioa
   • Gizartea bere baitan


  • Perspektiba honek:
  • Elkarrizketan oinarritzen den perspektiba zientifikoak da.
   • Ez da asmakuntza intelektuala
   • Giza fenomeno baten sorkuntza
   • Gizartean betidanik erabiltzen dan era, irakaskuntzan ere isladatzea


 • Irakaskuntza tradizionala gaur egun
  • Era tradizional hau industria garaian erabili
   • Gizarte industrialean eta industrialerako egokituta
   • Ez da gai azaltzeko:
    • Pertsonak giza kontextu informazionalean eta elkarrizketan ikasten dugula
   • Ikasgeletan erabiltzen zen nagusitasun autoritarioa kalean, gizarte industrialean, politikan eta familietan ere erabiltzen zen
   • Patriarkatua krisian sartu, konpontzeko 2 modu:
    • Inposaketa, gatazka handiagotzen duena
    • Elkarrizketa, akordioetara heltzea
   • Irakaskuntzan ere erreparatu behar dugu, metodoa:
    • Asimilatu
    • Pilatu
    • Errepikatu


 • Gaur egun irakaskuntza digitalizatzen ari gara eta arlo honetan  tradizioanaltasun horretara bueltatzen ari gara era batean, elkarrizketaren eza helarazten ari gara.


KONDUKTISMOA
      Industralizazioan
       Ikaskuntza edo instrukzio programatua  (memorizazio  mekanikoa )
       Ikaskuntza    -----   Indibiduala
       Freire   -----       « educación        bamcaria »
TEORIA SOZIAL KOGNITIBOA
   Memorizazioa ona da  ---- integrala
    Teknologiak memorizaziorako laguntzaile dira (dakiguna konplementaze dute).
TICak  pentsamendurako erramina bihurtu.
   5 kontribuzioak ikaskuntzarako


IKASKUNTZA ESANURATSUA
   Errealitatea ez da objetiboki existitzen, subjetiboki baizik.
   Schutz -----   Tipifikazioak    («  ezagutza eskemak »)


TEORIA KONSTRUKTIBISTAK
   Ideia printzipala   -----  adimina ikaskuntzan inplikatzea
   Aldaketak ikasleetan (dakiena ,gauza berriekinlotzen du.)
   Ikaslea ------   Aktiboa  /  Irakaslea -----   Laguntzaile gisa


PIAGETEN IKASKUNTZA IKUPUNTUA
   Industralizazioko ikaskuntzan oinarrituta.
   70/80 amarkadetan   ------  Hurren garapena estadioka  ( Kurrikulumena ,europan eta EEUU)
   90 hamarkadan critikatua , baina kurrikulumean agertzen jaraitu.
   Egokitzea (« akzio eskemak (jokabide eta pentsamendu patroiak):
          A)   Azimilazioa
           B)  Egokiera edo Moldaera  

HITZ GAKOAK:


 • Ikaskuntza dialogikoa
 • Berrikuntza
 • Komunikazio Perspektiba
 • Ikaskuntza tradizionala
 • Gaitasun kognitiboak

2 ERRONKA:


1) Zergatik da beharrezkoa fundamentalismoa gainditzea?
    Fundamentalismoa edo idei berrien azalpenen aurreko erresistentzia gainditu egin
    behar da. Egoera hau gainditzeko eta hezkuntza mailan hobetzeko ezinbestekoa da
    fundamentalismoa atzeran bastertuta mantentzea. Honen arrazoi nagusia, inolako
    emaitza positiborik ekartzen ez duten teoriak aldaketa etengabeko prozesuan egon
    behar direlako.

2) Zergatik hezkuntzako profesionalek diskurtso koherente bat mantendu behar dute?
Hezkuntzako profesionalek diskurtso koherente bat mantendu behar dute irakasten duten teoriaren eta egunero egiten dituzten praktiken artean. Horrela, konpromisu maila altua hartzeaz gain, haien lanarekin kritikoak izango dira eta hobekuntza edukatiboak zein sozialak sortzea sustatuko dute.

TEORIA ENTREGAGAIAK

IKTak, hezkuntza aireberritzeko aitzakia


GALDERAK:           1) Ze erabilpen mota eman behar zaie IKTi ,eskola barruan, ikasleen alfabetatze                                       
                                      digitala sustatzeko? 

                                  2)  Zergatik aldarrikatzen dira IKTak ikasleen aktibotasunean sakontzeko tresna 

                                        bezala?


HITZ GAKOAK:  Gizartea, testuingurua, teknologia, eskola & IKTak


SINTESIA

               
Globalizazioaren, komunikazioaren eta irudiaren gizartean bizi gara, horrek aukera asko ematen ditu. Aukera horiek, hala nola inguruko informazioa eta ezagutza nahi dugunean eskuratzearena, eskoletan ezinbesteko funtzioa bete dezakete. Dena dela, testuingurua hezkuntza munduan desoreka apur bat dago teknologiari dagokionez. Honi nolabait konponketa bat emateko IKTen (informazio eta komunikazio teknologiak) integrazioa bultzatu behar da inguru hauetan. Honekin, eten digitala deiturikoa sahiestu egin daiteke eta inkluzio digitala sustatu. IKTak, ikaste esanguratzea bilatzeko asmoz, ikasleen aktibotasunean sakontzeko tresna bezala aldarrikatzen dira. Irakasleok jarrera arduratsua izan behar dute proposamen teknologikoak aztertzerako orduan; izan ere, ikasleen garapenerako funtsezko erraminta izango baita.
                                                                                                          
                        


                                                              

ASTEKARIA

URRIAK 24

Bloga egiten hasi naiz gaur. Gmail kontuaren bitartez ireki dut Bloggerren. Lehenbizi, blogaren izenburua jarri eta honen gaiaren inguruko sarrera idatzi dut. Ondoren,froga batzuk egiteko irudi bat eta bideo bat igo ditut. Ondoren, diseinua aukeratu eta gadgeten bitartez klaseko kideen blogak lortu ditut.AZAROAK 13

Gaur teorian egokitutako gairi buruzko aurkezpen laburra egin behar izan dugu klase maistralean. Taldeka eginiko aurkezpena izan da. Diapositiben azalpenean oinarritutakoa.

http://www.slideshare.net/nereehu/ikt-aurkezpena-41470903 AURKEZPENA

Nire lana 2. & 3. diapositibak izanik.


AZAROAK 14

Taldeko lanarekin hasi gara gaur prktikako saioan. Lehenengo zereginak talden biltzea, fitxa egitea eta lan egiteko arauak adostu egitea izan dira.


AZAROAK 20

Gaur teoriako saioan beste aurkezpen batzuk ikusten egon gara. Web 2.0 eta gizarte multipantailei buruz hitz egin dute eta informazio interesgarria adierazi egin da.

Saio praktikoan berriz, lan talde proiektuarekin aurrera jarraitu egin dugu.

AZAROAK 21

Gaur praktikako saioan, konpetentzia digitalari buruzko informazioa bilatu dugu. Hau aukeratu ondoren, hainbat iturrietatik ateratako informazioa aztertu egin dugu. Honek, gure helburuak (talde laneko proiektua) argitu ahal izateko aukera eman digu. Nire kasuan, gaitasun digitalak eskolan izan dezaketen ondoriei buruz informazioa bilatzea egokitu egin zait; Word baten bitartez egin dut zirriborroa eta ghero taldeko mapa kontzeptualean sartu dugu. Azkenik, taldeko kide guztion artean, hausdnarketa finala egiten hasi egin gara.
 
.2014/10/30

Teknologiaren erabilera hezkuntzan+

 
 
 

 

SARRERA

 
 
Nire bloga "IRAKASKUNTZA TEKNOLOGIKOA", baliabide teknologikoei buruz eta hauek     hezkuntza munduan eskaintzen dituzten aukera desberdiei buruzkoa izango da.